OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 30.04.2023.

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA 30.04.2023. 2. Rozpoczyna się miesiąc maj, w którym szczególnie oddajemy cześć Matce Bożej i uciekamy się do Jej wstawiennictwa. Nabożeństwa majowe odprawiać będziemy codziennie po Mszy św. godz. 18.00, natomiast w niedzielę przed wieczorną Mszą św. o godz. 17.30. Podczas nabożeństw towarzyszyć […]

SŁOWO NA NIEDZIELĘ – 30.04.2023.

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA 30.04.2023. CZYTANIA Dz 2, 14. 36-41 Czytanie z Dziejów Apostolskich W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił donośnym głosem: «Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego ukrzyżowaliście, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem». Gdy […]

SŁOWO NA NIEDZIELĘ – 23.04.2023.

III NIEDZIELA WIELKANOCNA 23.04.2023. CZYTANIA Dz 2, 14. 22b-32 Czytanie z Dziejów Apostolskich W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił donośnym głosem: «Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jeruzalem, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów! Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego posłannictwo Bóg […]

INTENCJE MSZY ŚW. – 23.04.2023.

INTENCJE MSZY ŚW. NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 23.04.2023. – 30.04.2023. Niedziela 23 kwietnia III Niedziela Wielkanocy 7.30 + Jana Ruszteckiego – gregorianka 13 9.30 + Wojciecha Jakubowskiego z racji imienin, Michalinę i Czesława Jakubowskich, Annę, Stefana, Mieczysława Burzyńskich i zm. z rodz. Burzyńskich i Jakubowskich 9.30 […]

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 16.04.2023.

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 16.04.2023. 2. W dniu dzisiejszym na Mszy św. o godz. 9.30 będziemy modlić się wspominając 83 – rocznicę zbrodni Katyńskiej oraz pomordowanych w Kozielsku, Starobielsku, Charkowie i innych miejscach na wschodzie a także upamiętnimy 13 rocznicę tragedii pod Smoleńskiem, w której zginęło […]

SŁOWO NA NIEDZIELĘ – 16.04.2023.

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 16.04.2023. CZYTANIA Dz 2, 42-47 Czytanie z Dziejów Apostolskich Uczniowie trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli […]