OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 17.04.2022.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 17.04.2022. Radosne Alleluja jest dziś na naszych ustach i w naszych sercach. Niech ta radość wielkanocnego poranka dotrze do każdego ludzkiego serca. Niech będzie ona zadatkiem i zapowiedzią wiecznego świętowani ze Zmartwychwstałym w wieczności. Kościół obchodzi tajemnicę Zmartwychwstania przez całą oktawę – […]

SŁOWO NA NIEDZIELĘ – 17.04.2022.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 17.04.2022. CZYTANIA Dz 10, 34a. 37-43 Czytanie z Dziejów Apostolskich Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie: «Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z […]

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 10.04.2022.

NIEDZIELA PALMOWA 10.04.2022. Dzisiaj ostatnie w tym roku Gorzkie Żale celebrować będziemy o godz. 17.00 Dzisiejsza niedziela jest początkiem obchodu najważniejszych wydarzeń naszej wiary. We czwartek  wieczorem rozpocznie się TRIDUUM PASCHALNE, uobecniające mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. PORZĄDEK I PRZEBIEG TRIDUUM PASCHALNEGO W Wielki Czwartek […]

SŁOWO NA NIEDZIELĘ – 10.04.2022.

NIEDZIELA PALMOWA 10.04.2022. Łk 19, 28-40 [Ewangelia na początku Mszy św. ] Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus szedł naprzód, zdążając do Jerozolimy. Gdy przybliżył się do Betfage i Betanii, ku górze zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: «Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, […]

INTENCJE MSZY ŚW. – 10.04.2022.

INTENCJE MSZY ŚW. NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 10.04.2022 – 17.04.2022 r. Niedziela 10 kwietniaNiedziela Palmowa Męki Pańskiej 7.30 + Andrzeja Kołakowskiego w 13-tą r. śm., Mariannę i Karola Szuba oraz Józefa Skibę 7.30 + Wiktorię Michalak – gregorianka 27 9.30 + Irenę i Bernarda Plichtów, Ignacego […]

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 03.04.2022.

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 03.04.2022. Poprzez dzisiejszą niedzielę wchodzimy w ostatni okres Wielkiego Postu – w czas Męki Pańskiej. To czas szczególnego dawania świadectwa wierze: przez umartwienie, wyrzeczenie, zwielokrotnioną modlitwę. To czas odkrywania rzeczywistości krzyża, który choć od dziś zasłonięty pragnie wizerunek Ukrzyżowanego wyryć w […]

SŁOWO NA NIEDZIELĘ – 03.04.2022.

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 03.04.2022. CZYTANIA Iz 43, 16-21 Czytanie z Księgi proroka Izajasza Tak mówi Pan, który otworzył drogę przez morze i ścieżkę przez potężne wody; który wyprowadził wozy i konie, także i potężne wojsko; upadli, już nie powstaną, zgaśli, jak knotek zostali zdmuchnięci. […]