KSIĘŻA W NASZEJ PARAFII

PROBOSZCZ

W dniu 10 sierpnia 2007 roku  Ks. Prałat dr Grzegorz Kozicki
został mianowany proboszczem Parafii w Babicach.
Przyjęcie ks. Grzegorza Kozickiego w Parafii Babice miało miejsce 2 września 2007 roku.


WIKARIUSZE

Od sierpnia 2011 roku Wikarym w Parafii Babice jest ks. Mariusz Zaorski.
ks. Mariusz w 2006 roku skończył Seminarium Duchowne
– wcześniej pracował w Parafii PW. Wniebowzięcia NMP w Michałowicach-Opaczy

Od sierpnia 2017 roku Wikarym w Parafii Babice jest ks. dr Marek Pawlak,
– wcześniej, przez trzy lata był wikariuszem w Parafii Bogurodzicy Maryi w Warszawie na Jelonkach.

Od sierpnia 2017 roku Wikarym w Parafii Babice jest ks. Tomasz Paśko,
– wcześniej wikariusz parafii św. Maksymiliana Marii Kolbe w Warszawie na Służewcu.
Ksiądz Tomasz będzie jednocześnie budował kościół
i tworzył nowy ośrodek duszpasterski w Warszawie – Chrzanowie.

Od sierpnia 2019 roku Wikarym w Parafii Babice
jest ks. Piotr Maciejak – wcześniej wikariusz parafii NMP Królowej Pokoju w Baniosze.


KSIĘŻA WYWODZĄCY SIĘ Z NASZEJ PARAFII

ks. Władysław Zasłona
zmarł 16 lutego 2016 roku w wieku 96 lat

ks. Kazimierz Więsyk

o. Henryk Tomaszewski