SŁOWO NA NIEDZIELĘ – 15.05.2022.

PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCNA 15.05.2022. CZYTANIA Dz 14, 21 – 27 Czytanie z Dziejów Apostolskich Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, «bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego». Kiedy w […]

SŁOWO NA NIEDZIELĘ – 08.05.2022.

CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCNA 08.05.2022. CZYTANIA Dz 13,14.43-52 Czytanie z Dziejów Apostolskich W owym czasie Paweł i Barnaba, przeszedłszy przez Perge, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień szabatu do synagogi i usiedli. A wielu Żydów i pobożnych prozelitów towarzyszyło Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie […]

SŁOWO NA NIEDZIELĘ – 01.05.2022.

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNA 01.05.2022. CZYTANIA Dz 5, 27b-32. 40b-41 Czytanie z Dziejów Apostolskich Arcykapłan zapytał apostołów: «Surowo wam zakazaliśmy nauczać w to imię, a oto napełniliście Jeruzalem waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas odpowiedzialność za krew tego Człowieka?» «Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi […]