NA OTWARCIU CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO

Dnia 10 maja 2023 r. odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Starych Babicach, które powstało nieopodal babickiego kościoła przy ul. Polnej 37.

Wśród licznie przybyłych gości na otwarciu obecny był także ks. Grzegorz Kozicki – Proboszcz Parafii Babice, który po krótkim wystąpieniu odmówił także modlitwę i poświęcił nowy budynek.

Obiekt o całkowitej powierzchni 661,46 m2, przeznaczony jest dla 20 dorosłych osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w tym dla 11 osób w ramach pobytu dziennego oraz 9 osób w ramach pobytu całodobowego.