INTENCJE MSZY ŚW. – 12.02.2023.

INTENCJE MSZY ŚW.

NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ

12.02.2023. – 19.02.2023.

Niedziela 12 lutego
7.30+ Danielę Żychlińską w 3-cią r. śmierci i Witolda Żychlińskiego
9.30– Dziękczynna za dar wiary w 38-mą r. chrztu Anny z prośbą o łaskę całkowitego należenia do Chrystusa i pełnienia Jego woli w każdej chwili życia
11.30+ Msza św. wspólna za zmarłych
16.00+ Apolonię, Feliksa, Alicję, Sylwestra, Danutę, Małgorzatę, Piotra, Marcina Pakułów i Zbigniewa Strzęboszewskiego
18.00+ Józefa Piaseckiego – gregorianka 13
Poniedziałek 13 lutego
8.00+ Józefa Piaseckiego – gregorianka 14
18.00+ Franciszka Kowalczyka w 2-gą r. śm.
Wtorek 14 lutego
Święto św. Cyryla , mnicha i Metodego, biskupa, patronów Europy
8.00+ Józefa Piaseckiego – gregorianka 15
8.00+ Krystiana Błażejewskiego w 21-wszą r. śm.
18.00+  Janinę Paczka (intencja od Agnieszki Żyłka z rodziną)
Środa 15 lutego
8.00+ Józefa Piaseckiego – gregorianka 16
18.00+ Stanisława Chomątowskiego w 20-tą r. śmierci oraz Mariana Chomątowskiego w 35-tą r. śm.
Czwartek 16 lutego
8.00+ Józefa Piaseckiego – gregorianka 17
18.00+ Irenę Jezierzańską
Piątek 17 lutego
8.00+ Józefa Piaseckiego – gregorianka 18
18.00+ Sylwestra Tryca (intencja od przyjaciół)
Sobota 18 lutego
8.00+ Józefa Piaseckiego – gregorianka 19
8.00+ Dominikę Kaczyńską w 7-mą r. śm., Aleksandra Suchenka w 42-gą r. śm., Annę Milewską w 23-cią r. śm.
18.00+ Bogusława w 40-tą r. śm., Stefanię, Mariana i Stanisława Engler oraz Władysława Barszczewskiego
Niedziela 19 lutego
7.30+ Urszulę Duszyńska w 4-tą r. śmierci
9.30+ Martę i Józefa Wrzeszczów i zm. z rodz. Wrzeszczyńskich i Panków
11.30+ Msza św. wspólna za zmarłych
16.00+ Czesława Stanisławskiego w 7-mą r. śm.
18.00+ Józefa Piaseckiego – gregorianka 20