WIELKA SOBOTA W PARAFII BABICE

WIELKA SOBOTA W PARAFII BABICE

W dniu 16 kwietnia 2022 r. Liturgia Wigilii Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczęła się o godz. 19.00.

Dzisiejszą Noc Paschalną rozjaśnia sam zmartwychwstały Chrystus. Jest to naprawdę Wielka Noc!
Przeżywamy bowiem wydarzenia, które są kluczowe dla całego świata, dla ludzkości, dla każdego z nas.
Przeżywamy zmartwychwstanie Jezusa; zwycięstwo Żyjącego nad śmiercią; zwycięstwo Świętego nad grzechem;
przeżywamy Paschę, czyli przejście ze śmierci do życia. Dlatego cała dynamika dzisiejszej liturgii koncentruje się wokół waśnie nowego życia, które jest w JEZUSIE. Stąd też bardzo dużo dziś znaków i symboli na to wskazujących: światło, słowo, woda i uczta. Symbole te odsyłają nas do kolejno przeżywanych czterech części Wigilii Paschalnej.

FOTOGALERIA Z WIELKIEJ SOBOTY