WIELKA SOBOTA W PARAFII BABICE

W Wielką Sobotę (30.03.2024.) Liturgia Wigilii Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczęła się o godz. 19.00.

Dzisiejszą Noc Paschalną rozjaśnia sam zmartwychwstały Chrystus. Jest to naprawdę Wielka Noc!

Przeżywamy bowiem wydarzenia, które są kluczowe dla całego świata, dla ludzkości, dla każdego z nas.

Przeżywamy zmartwychwstanie Jezusa; zwycięstwo Żyjącego nad śmiercią; zwycięstwo Świętego nad grzechem; przeżywamy Paschę, czyli przejście ze śmierci do życia. Dlatego cała dynamika dzisiejszej liturgii koncentruje się wokół właśnie nowego życia, które jest w JEZUSIE. Stąd też bardzo dużo dziś znaków i symboli na to wskazujących: światło, słowo, woda i uczta. Symbole te odsyłają nas do kolejno przeżywanych czterech części Wigilii Paschalnej.