KS. TOMASZ PAŚKO PROBOSZCZEM PARAFII SZELIGI

Pierwszym proboszczem nowo utworzonej parafii bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Szeligach został ks. Tomasz Paśko!!!

Kard. Kazimierz Nycz  23 maja 2024 r. mianował Ks. Tomasza PAŚKO pierwszym proboszczem nowej parafii w Szeligach. Nową parafię wydzielono z parafii Wniebowzięcia NMP w Starych Babicach. To pierwsza parafia w archidiecezji warszawskiej, której patronuje bł. Stefan Wyszyński.

Niespełna dwa lata temu metropolita warszawski poświęcił plac, na którym powstaje świątynia oraz krzyż na znak zapoczątkowania nowej Wspólnoty wiernych, która buduje swój kościół. Gratulujemy!!!!