WIELKI CZWARTEK W PARAFII BABICE

W Wielki Czwartek (28.03.2024.), w dzień ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa, Msza św. Wieczerzy Pańskiej rozpoczęła się o godz. 18.00, następnie nastąpiło przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy przechowania, czyli Ciemnicy i adoracja do 21.00.

Podczas Msza św. Wieczerzy Pańskiej miał miejsce obrzęd umywania nóg 12 mężczyznom. Poświęcona też została figura Pana Jezusa, która wróciła do naszej Wspólnoty po renowacji. Już niebawem powróci na swoje miejsce, czyli na postument zlokalizowany przed budynkiem kościoła.

Trzy dni z Chrystusem ukrzyżowanym, pogrzebanym i zmartwychwstałym. Są one przeżywane jako jedno wydarzenie zbawcze, jako jedna tajemnica paschalna. Jest ona przecież fundamentem życia Kościoła i każdego chrześcijanina, każdej chrześcijańskiej rodziny. Tajemnica ta zaprasza każdego z nas do osobistego przeżywania wydarzeń zbawczych, a tym samym do przejścia ze śmierci do nowego życia.