INTENCJE MSZY ŚW. – 03.03.2024.

INTENCJE MSZY ŚW.

NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ

03.03.2024. – 10.03.2024.

 Niedziela 3 marca
7.30+ Stanisławę Czerniakowską – gregorianka 19
7.30 + Karola Wierzbickiego w 12-tą r. śm.
9.30 + Urszulę Duszyńską w 5-tą r. śm.
9.30 + Irenę, Franciszka, Andrzeja, Annę i Marcina z rodz. Rożnowiczów, Barbarę, Walentego, Wojciecha, Arkadiusza z rodz. Peisertów oraz za Zofię, Szczepana, Ewę, Krystiana, Helenę, Barbarę, Jadwigę, Mariana, Jadwigę, Czesławę i Władysława
11.30– Msza święta wspólna za Nowożeńców i Jubilatów
16.00+ Dariusza Berkowskiego w 24-tą r. śm., Wacława Berkowskiego, Józefa, Walerię i Józefę Pielat, Franciszka Słowika i Mariannę Lipińską
18.00+ Józefa, Stanisławę, Tadeusza Ciećwierzów, Antoninę i Jana Szurów, Mariana Wolanin, zm. z cr Ciećwierzów i Szurów
Poniedziałek 4 marca Święto św. Kazimierza, królewicza
8.00 + Stanisławę Czerniakowską – gregorianka 20
8.00+ Piotra, Kazimierza i Jadwigę Wróblewskich oraz Janinę i Kazimierza Pskiet
8.00————
18.00 + Msza święta wspólna za zmarłych Kazimierzów
Wtorek 5 marca
8.00+ Zofię Patosińską w 101-wszą r. urodzin, jej rodziców i rodzeństwo
8.00+ Julię Pałyskę (intencja od Danuty i Piotra Wójcików)
18.00 + Bernarda Bożyka w 4-tą r. śm., Mirosława Bożyka, Bronisławę i Władysława Boguckich i zm. z rodz. Baczyńskich
18.00 + Stanisławę Czerniakowską – gregorianka 21
Środa 6 marca
8.00 + Stanisławę Czerniakowską – gregorianka 22
8.00+ Julię Pałyskę (intencja od Łucji i Wiesława Grzymek z rodziną z Iwkowej)
18.00 – Edwarda i Wojciecha o łaskę nawrócenia i błogosławieństwo dla ich rodzin
18.00+ Andrzeja Kuśmider w r. urodzin, Annę i Tadeusza Samorek, Jadwigę i Antoniego Kuśmider, Annę Gozdecką – za spokój duszy
Czwartek 7 marca
8.00 + Stanisławę Czerniakowską – gregorianka 23
8.00+ Julię Pałyskę (intencja od Ryszarda i Marii Grzymków z Wojakowej)
18.00 – W intencji Kół Żywego Różańca i za kapłanów
18.00 + Stefana Kominek w 6-tą r. śm.
Piątek 8 marca
8.00 + Stanisławę Czerniakowską – gregorianka 24
8.00————
18.00 + Kubę Koziorowskiego w 3-cią r. śm.
18.00 + Władysława Ogrodnik w 1-wszą r. śm.
Sobota 9 marca
8.00 + Jerzego Mrowińskiego, Helenę, Stanisława i Andrzeja Gołąb
8.00————
18.00 + Kazimierza Ludwisiaka z racji imienin i w 13-tą r. śmierci i jego żonę Mariannę
18.00 + Stanisławę Czerniakowską – gregorianka 25
Niedziela 10 marca
7.30 + Stanisławę Czerniakowską – gregorianka 26
7.30 + Dariusza Klimka w 8-mą r. śm.
9.30 + Grzegorza Wołkow w 5-tą r. śm.
11.30 + Msza święta wspólna za zmarłych
16.00+ Ignacego Łuczak w 30-tą r. śm., Czesławę, Sylwestra, Grażynę, Józefa i Stanisławę Łuczak, Michała i Józefę Sotomskich, Kazimierza i Marię Grabowskich
18.00+ Henryka Rabendę, Marię i Jana Rabendów, Irenę i Antoniego Giżyńskich