NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA W PARAFII BABICE

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA W PARAFII BABICE

Msza św. Rezurekcyjna została odprawiona w niedzielę o godz. 6.00 rano i była darem wdzięczności dla naszych parafian, którzy złożyli ofiary na kwiaty do Bożego Grobu.

Mszy Św. Rezurekcyjnej przewodniczył Proboszcz Parafii Babice ks. Prałat dr Grzegorz Kozicki.

EWANGELIA WG SWIĘTEGO JANA

J 20,1-9

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono». Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

FOTOGALERIA Z NIEDZIELI ZMARTWYCHWSTANIA