WIELKI CZWARTEK W PARAFII BABICE

WIELKI CZWARTEK W PARAFII BABICE

W Wielki Czwartek (06.04.2023.), w dzień ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa, Msza św. Wieczerzy Pańskiej rozpoczęła się o godz. 18.00, następnie nastąpiło przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy przechowania, czyli Ciemnicy i adoracja do 21.00.

W tym roku, po trzech latach przerwy podczas Msza św. Wieczerzy Pańskiej miał miejsce obrzęd umywania nóg 12 mężczyznom.

Trzy dni z Chrystusem ukrzyżowanym, pogrzebanym i zmartwychwstałym. Są one przeżywane jako jedno wydarzenie zbawcze, jako jedna tajemnica paschalna. Jest ona przecież fundamentem życia Kościoła i każdego chrześcijanina, każdej chrześcijańskiej rodziny. Tajemnica ta zaprasza każdego z nas do osobistego przeżywania wydarzeń zbawczych, a tym samym do przejścia ze śmierci do nowego życia.

FOTOGALERIA Z WIELKIEGO CZWARTKU