ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.

I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy

i stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

z „Credo”

Drodzy Parafianie i Dobrodzieje naszej Wspólnoty

Tajemnica Świąt Bożego Narodzenia, którą wyznajemy w Credo to ogromny wyraz miłości i troski Boga o zbawienie każdego człowieka. Bóg, który zamieszkuje „światłość niedostępną”, wychodzi naprzeciw człowiekowi i daje się poznać w osobie Jezusa Chrystusa, jako pełen miłości Bóg i Ojciec, Pan całego stworzenia.

Na ten czas, pragnę w imieniu własnym i moich współbraci kapłanów życzyć –  aby celebracja wielkiej tajemnicy miłości Boga do człowieka – przeżywana szczególnie w tym trudnym czasie niepokojów i lęku – ubogacała każdego z Was, do odkrywania Światła, które rozprasza wszelkie ciemności, pozwala pokonać trudności, napełnia radością, dobrocią i pokojem, którego świat dać nie może. Niech w sercach Waszych rozbrzmiewa radosne Gloria In excelsis Deo, dodając odwagi i pokrzepienia na kolejne dni.

Niech Boża Dziecina w Nowym 2023 Roku, obdarza wszelkimi dobrami i błogosławieństwem.

Z wyrazami głębokiego szacunku –

Duszpasterze

Boże Narodzenie 2022 AD.