WIELKI CZWARTEK W PARAFII BABICE

WIELKI CZWARTEK W PARAFII BABICE

Dzisiejszym dniem, tj. 14 kwietnia 2022 roku rozpoczyęliśmy najważniejsze trzy dni okresu liturgicznego w Kościele.

Dziś, w Wielki Czwartek, Msza św. Wieczerzy Pańskiej rozpoczęła się o godz. 18.00, następnie nastąpiło przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy przechowania, czyli Ciemnicy i adoracja do 21.00. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich Msza św. Wieczerzy Pańskiej odbyła się bez obmycia nóg.

Trzy dni z Chrystusem ukrzyżowanym, pogrzebanym i zmartwychwstałym. Są one przeżywane jako jedno wydarzenie zbawcze, jako jedna tajemnica paschalna. Jest ona przecież fundamentem życia Kościoła i każdego chrześcijanina, każdej chrześcijańskiej rodziny. Tajemnica ta zaprasza każdego z nas do osobistego przeżywania wydarzeń zbawczych, a tym samym do przejścia ze śmierci do nowego życia.

FOTOGALERIA Z WIELKIEGO CZWARTKU